Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Co se o nás píše

Dílo Karla Čapka se stalo inspirací pro pořadatele osmého ročníku šumperského festivalu Město čte knihu. Organizátoři přiznávají, že se při přípravě prvního ročníku inspirovali akcí partnerského města Bad Hersfeldu. Náš festival se ale rozrostl do velkolepé podívané, jež si přes široký záběr uměleckých aktivit ponechala domáckou intimitu. Omlouvám se organizátorům, všem tvůrčím pracovníkům festivalu, že jsem použila spojení „náš festival“. Jsem však přesvědčena, že nejen já, ale i naši studenti ze Střední odborné školy, Zemědělská 3, Šumperk, kteří se letos podíleli dvěma programy na více než 14 denním uměleckém maratonu, to tak cítíme.


Svou touhu po poznání Karel Čapek mimo jiné předvedl i ve svých cestopisných fejetonech a sloupcích. Žáci 2. A oboru Cestovní ruch našli se spisovatelem společnou řeč. Druháci pod vedením svých učitelek vytvořili pořad Nemůžeš zabloudit, když obracíš tvář k domovu aneb Italské listy Karla Čapka a dnešní Itálie, ve kterém zdárně propojili četbu Italských listů s powerpointovou prezentací Itálie. Smích posluchačů byl důkazem, že Čapkovy texty jsou příjemné, milé i té nejmladší generaci, neboť aula Střední odborné školy byla naplněna především žáky devátých tříd šumperských základních škol. Čtvrteční časné odpoledne strávili naši studenti i hosté z řad pořadatelů festivalu sledováním zinscenované Čapkovy povídky Vynálezce. Text s množstvím neologismů, slovních hříček si oblíbili studenti 3. BZ oborů Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání hned při prvním čtení. Ze šumperského divadla si děvčata zapůjčila kostýmy evokující 1. republiku, v aule si studentky připravily scénku , v níž se představily jako měšťanská společnost trávící příjemné odpoledne nad šálkem dobrého čaje, pečivem a četbou oblíbeného Čapka. Předěly mezi textem vyplnili diváci i účinkujících poslechem stále okouzlujících melodií I. Berlinga a G. Millera. Do práce na představení se zapojili všichni žáci 3. BZ vytvořením kulisy, která byla koláží představující návštěvníkům 20. a 30. léta 20. století.


Myslím, že v obou programech se podařilo studentům, jejich učitelkám i herečkám Divadla Šumperk, jež svým profesionálním přístupem pomohly našim žákům překonat počáteční nervozitu, navodit příjemnou atmosféru, ukázat sobě i divákům, že čtení není dnes archaickou, nudnou a překonanou zálibou, ale prožitkem, který nenápadně nenásilně rozvíjí naši osobnost. A jak praví další klasik Josef Škvorecký: „Lidé, čtěte!“

Mgr. Irena Jonová