Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Babičky a dědečkové čtou dětem

Informace pro pořadatele

Co se bude číst:

  • Knihy Karla Poláčka Edudant a Francimór, Bylo nás pět
  • Knihy Aloise Mikulky (nar.13.8.1933)
  • Knihy s ilustracemi Heleny Zmatlíkové (nar.19.11.1923 - 90.výročí narození)

Kde se bude číst:

Čtení může proběhnout ve Vaší škole, po předchozí dohodě je možné čtení uspořádat také v knihovně

Kdy se bude číst:

Od pondělí 30.září (zahájení týdne knihoven) do 20.11. 2013

Konkrétní termín a čas si stanovíte individuálně ve vaší škole

Doporučení k organizaci:

  • Ø Pokud se Vaše škola rozhodne připojit se ke ČTENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ DĚTEM, ohlaste se mailem na adrese knihovna@knihovnaspk.cz, sdělte nám jméno a kontakt na osobu, která bude akci ve Vaší škole zajišťovat a vyžádejte si elektronický vzor pozvánky pro rodiny dětí.
  • ØVzor pozvánky je ve formátu .doc., můžete do ní vepsat datum a místo konání Vaší akce a prostřednictvím dětí vyzvat babičky a dědečky ke čtení.
  • Ø Babičky a dědečkové, kterí budou číst, obdrží pamětní list; po vrácení návratek nám prosím sdělte počty dědečků a babiček, kteří se do Vaší akce zapojí. Připravíme pro Vaši školu nebo knihovnu příslušný počet pamětních listů a dohodneme se s Vámi na způsobu distribuce.

***************************************************************************

V souvislosti se čtením dětem vyhlašujeme

výtvarnou soutěž na téma O ČEM JSME SI ČETLI

Soutěž bude probíhat od 1.10.2013 do 20.11.2013 pro děti ve věkových kategoriích do 6 let(MŠ) a 6-10 let (1.stupeň ZŠ).

Obrázky dětí - ilustrace k přečteným knihám označte:

jméno, příjmení, věk autora, adresa bydliště nebo školy, kontakt - e-mail

a doručte do konce listopadu 2013 do Městské knihovny, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk.

Soutěže se mohou účastnit děti v kategoriích do 6 let (MŠ), 6-10 let (1.- 5.tř.ZŠ).

Vyhodnocení soutěže a výstava nejlepších prací se bude konat v lednu 2014

Školy a knihovny, které se připojily ke čtení babiček a dědečků:

Šumperk


Mateřská škola Sluníčko, pracoviště Vrchlického ul., Gen.Krátkého

Mateřská škola Pohádka

Základní škola 8.května 63 - Hluchák

Bludov

Mateřská škola Bludov

Dolní Studénky

Základní škola


Chromeč

Mateřská škola

Loštice

Základní škola + knihovna


Olšany

Základní škola + knihovna

Ruda n.Mor

ZŠ a MŠ Hrabenov


Zvole

Mateřská škola

Dolní Studénky
čtení už se chýlí pomaloučku ke konci. Posílám foto + jména babiček a dědečků
Marie Marečková, Jiří Mareček, Josef Šalamoun, Mgr. Olga Maturová - letos trojnásobná babička - ukončí čtení ve čtvrtek

Žáci ZŠ v Dolních Studénkách byli seznámeni - interaktivní tabule s DVD Celé Česko čte dětem zapůjčené od koordinátorky Mgr. Adély Nevrlé.
Akce měla u všech účastníků stejný průběh
- přivítání účastníků
- podpis účastníků na plakát Celé Česko čte dětem
- četba z knih
- povídání o tom, jak dříve děti trávily čas u svých babiček a dědečků
- předstvování knih, které žáci dočetli ve čtenářské dílně
- zpěv školní hymny - "Putování za skřítkem Pěšinkou" - doprovod na Orfovy a jiné hudební nástroje
- předání malého dárečku
- pohoštění


Dolní Studénky

Dolní Studénky 2

Dobrý den.

Zatím četly 4 babičky, byly skvělé, další prarodiče jsou nachystaní.

P. učitelky babičkám vždy předávají pamětní listy s poděkováním, babičky si jich velmi považují.

Za MŠ Sluníčko, Vrchlického 19 pěkně zdraví M.Rýcová.

Sluníčko Vrch

MŠ Sluníčko, Gen.Krátkého Šumperk

Dobrý den, píši ohledně projektu "Babičky a dědečkové čtou dětem". Jsme od začátku do tohoto projektu zapojeni, každým dnem máme více a více babiček i 2 dědečky.Jsme MŠ Sluníčko , Gen. Krátkého 28, Špk.a s tímto projektem jsme vzbudili u našich prarodičů veliký ohlas. Připravujeme slavnostní zakončení formou posezení prarodičů v naší MŠ u kávy a štrúdlu, který děti samy připraví.


S pozdravem J. Křesinová, vedoucí odl. pracoviště

Sluníčko GK

Akce se uskutečnila 24.10.2013 a přestože byla spíše komorního rázu, strávili jsme společně pěknou hodinku nad knihou. Četli jsme Pinocchiova dobrodružství ilustrované Helenou Zmatlíkovou.

S pozdravem E. Košťálová, ZŠ a MŠ Hrabenov

Hrabenov 1

Hrabenov 2