Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Soutěž


Výsledky soutěže


Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2017 vyhlašují pro děti a mládež:


VÝTVARNOU SOUTĚŽ


Nakresli obrázek na obálku nebo ilustraci k některé z knih Daniely Fischerové.

Duhové pohádky, O rezavé veverce, Lenka a Nelka neboli Aha, Duhová jiskra, Pohádky z Větrné Lhoty, Milion melounů, Tetovaná teta, Pohoršovna, Jiskra ve sněhu

Specifikace:

Libovolná výtvarná technika jedné práce do formátu A3 od každého účastníka.


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ


Na téma: AHA! aneb co mne překvapilo, vyděsilo, potěšilo nebo nad čím jsem udělal(a) AHA!


Specifikace:

Poezie – max. 2 básně

Próza – max. 2 strany A4

Věkové kategorie:

  1. Mateřská škola – pouze výtvarné práce
  2. 1.–5.ročník základních škol
  3. 6.–9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium
  4. Střední školy 16–20 let

Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora,

kategorii, věk,

kontaktní adresu (bydliště nebo škola),

e-mail

Výtvarné práce a příspěvky do literární soutěže za věkovou kategorii zašlete:


Poezie a próza, ve formátu .doc nebo .docx, e–mailem na adresu: knihovna@knihovnaspk.cz


Výtvarné práce zašlete na adresu:


Městská knihovna Šumperk

17.listopadu 6

787 01 Šumperk


Termín odevzdání prací: 10. října 2017

Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Šumperk

17.listopadu 6

787 01 Šumperk

E-mail: knihovna@knihovnaspk.cz

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka MK Šumperk, tel.: 583 550 423, mobil: 727 964 582

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež , tel.: 583 550 431

Mgr. Zdeňka Daňková, knihovna Sever, mobil: 774 664 647