Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Soutěž


Výsledky soutěže

Slavnostní předávání cen proběhne v neděli 10. 11. v 9.30 h v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk. Zúčastní se i Lukáš Hurník. Na všechny umělce se budeme těšit.


Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2019 vyhlašují pro děti a mládež:


VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

MUZIKA A PÍSNIČKY VŠUDE OKOLO NÁS

Specifikace prací pro výtvarnou soutěž:

Libovolná výtvarná technika 1 práce do formátu A3 od každého účastníka


Specifikace prací pro literární soutěž:

Poezie – max. 2 básně

Próza – max. 2 strany A4

Věkové kategorie:

  1. Mateřská škola – pouze výtvarné práce
  2. 1.–5.ročník základních škol
  3. 6.–9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium
  4. Střední školy 16–20 let

Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora,

kategorii, věk,

kontaktní adresu (bydliště nebo škola),

e-mail


Výtvarné práce a příspěvky do literární soutěže za věkovou kategorii 2. (1.–5. ročník ZŠ) doručte prosím osobně nebo poštou do půjčovny pro mládež na adresu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk

Příspěvky do literární soutěže věkových kategorií 3. a 4. zašlete elektronicky:

Poezie a próza, ve formátu .doc nebo .docx (případně .odt), e–mailem na adresu: seligova@knihovnaspk.cz


Termín odevzdání prací: 10. října 2019

Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.
Účastníci soutěže souhlasí s uveřejněním informace o jejich případném umístění.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

28. října 1280/1

787 01 Šumperk

E-mail: seligova@knihovnaspk.cz

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka MK Šumperk, tel.: 583 550 423, mobil: 727 964 582

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež, tel.: 583 550 431