Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Video

Úvod MČK 2020

1. díl – Malý princ (O. Kaštická, P. Komínek)

2. díl – Malý princ (O. Kaštická, P. Komínek)

3. díl – Malý princ (čtou herci Studia D123)

4. díl – Malý princ (Divadlo Šumperk)

5. díl – Výstavy ve Vlastivědném muzeu Šumperk

6. díl – Malý princ (studenti Gymnázia Šumperk)