Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Soutěž

 


Výsledky soutěže


 

Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2022 vyhlašují pro děti a mládež:


VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

 

 

JÁ A MŮJ ŽIVOČICH

 

motto:

„Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi.

Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni.
Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i – vem je čert – žáby.
Kdyby byl svět obydlen jen Baryky nebo jen čtenáři dětských knížek anebo jenom ježky,
byl by k uzívání.“

(František Nepil: Já Baryk)

 

 

Specifikace prací pro výtvarnou soutěž:

Libovolná výtvarná technika 1 práce do formátu A3 od každého účastníka

 


Specifikace prací pro literární soutěž:

Poezie – max. 2 básně

Próza – max. 2 strany A4

 

Věkové kategorie:

  1. Mateřská škola – pouze výtvarné práce
  2. 1.–5.ročník základních škol
  3. 6.–9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium
  4. Střední školy 16–20 let

Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora,

kategorii, věk,

kontaktní adresu (bydliště nebo škola),

e-mail

 

 


Výtvarné práce a příspěvky do literární soutěže za věkovou kategorii 2. (1.–5. ročník ZŠ) doručte prosím osobně nebo poštou do půjčovny pro mládež na adresu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk

 

Příspěvky do literární soutěže věkových kategorií 3. a 4. zašlete elektronicky:

Poezie a próza, e–mailem na adresu: seligova@knihovnaspk.cz


Termín odevzdání prací: 27. září 2022

Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězné práce budou vystaveny, autoři budou odměněni věcnými cenami.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

28. října 1280/1

787 01 Šumperk

 

E-mail: seligova@knihovnaspk.cz

 

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka MK Šumperk, tel.: 583 550 423, mobil: 727 964 582

Jitka Drmelová, půjčovna pro mládež, tel.: 583 550 431