Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Čtení dětem

Pořadatelé festivalu Město čte knihu zvou

mateřské školy, školní družiny a nižší ročníky základních a speciálních škol v Šumperku a v okolí na akci:

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČTOU DĚTEM

Informace pro pořadatele

Co se bude číst:

V rámci festivalu Město čte knihu bude čtena kniha Ivana Krause, významného českého spisovatele, herce a loutkoherce.

Vy si však vyberte titul klidně i od jiného autora.

Kde se bude číst:

Čtení může proběhnout podle Vašich místních podmínek ve škole nebo v knihovně.

Kdy se bude číst:

Od pondělí 3.října (zahájení týdne knihoven) do pátku 11.listopadu 2016

Konkrétní termín a čas si stanovíte individuálně ve vaší škole nebo po dohodě s knihovnou.

Doporučení k organizaci:

  • Pokud se Vaše škola rozhodne připojit se ke ČTENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ DĚTEM, ohlaste se e-mailem na adrese seligova@knihovnaspk.cz, sdělte nám jméno a kontakt na osobu, která bude akci ve Vaší škole zajišťovat a vyžádejte si elektronický vzor pozvánky pro rodiny dětí.
  • Vzor pozvánky je ve formátu .doc., můžete do ní vepsat datum a místo konání Vaší akce a prostřednictvím dětí vyzvat jejich babičky a dědečky ke čtení.
  • Babičky a dědečkové, kteří budou číst, obdrží pamětní list; po vrácení návratek nám prosím sdělte jejich počty. Připravíme pro Vaši školu nebo knihovnu příslušný počet pamětních listů a dohodneme se s Vámi na způsobu distribuce.

Přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při společném čtení dětem.

Za pořadatele

Mgr. Kamila Šeligová, Městská knihovna Šumperk

Tel. 583550423, 727 964 582