Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Soutěž


Výsledky soutěže


Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2016 vyhlašují

výtvarnou a literární soutěž pro mladé začínající autory na téma:

MOJE RODINA A JÁ

Kategorie Specifikace
1. Poezie max. 2 básně
2. Próza max. 2 strany A4
3. Libovolná výtvarná technika max. 2 práce do formátu A3


Příspěvky označte:

Jméno a příjmení autora

Kategorie

Věk

Kontaktní adresa (bydliště nebo škola)

e-mail

Příspěvky zašlete:

  1. Poezie a próza ve formátu .doc nebo .docx e-mailem na adresu: knihovna@knihovnaspk.cz
  2. Výtvarné práce osobně doneste nebo zašlete na adresu: Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 78701 Šumperk

Termín odevzdání prací: 10. října 2016


Všechny práce posoudí odborná porota.

Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Šumperk | 17. listopadu 6, 78701 Šumperk | knihovna@knihovnaspk.cz

Mgr.Kamila Šeligová | 583 550 423 |Tel. č.: 727964582

Jitka Sopperová | půjčovna pro mládež | Tel. č.: 583 550 431