Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Čtení dětem

Pořadatelé festivalu Město čte knihu zvou


mateřské školy, školní družiny a nižší ročníky základních a speciálních škol v Šumperku a v okolí na akci:

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČTOU DĚTEM

Informace pro pořadatele

Co se bude číst

V rámci festivalu Město čte knihu se bude číst z tvorby Jaroslava Rudiše, spisovatele, který je vhodný spíše pro druhý stupeň ZŠ a střední školy. Jaroslav Rudiš je společně s Jaromírem Švejdíkem mimo jiné autorem komiksu Alois Nebel, jehož zfilmovanou podobu zajisté mnozí z vás dobře znají a v rámci festivalu se bude promítat v kině Oko. Proto jsme se rozhodli letos ke čtení nejmenším dětem doporučit knihy, které sice nenapsal Jaroslav Rudiš, ale nějakým způsobem souvisí s vlaky.

Především doporučujeme knihu Pavla Naumana Pohádky o mašinkách (Paseka, 2010). Děti tyto příběhy znají z večerníčku o kouzelníkovi Zababovi.

Z dalších knih doporučujeme

Jiří Kahoun: O mašinkách. Pohádky na kolejích

Eduard Petiška: Pohádkový dědeček

Iva Hoňková: Plnou parou do pohádky

Radek Adamec: Pohádky o nezbedných mašinkách

Kde se bude číst

Čtení může proběhnout podle Vašich místních podmínek ve škole nebo v knihovně.

Kdy se bude číst

Od pondělí 11. října do pátku 15. října 2021,

konkrétní termín a čas si stanovíte individuálně ve Vaší škole nebo po dohodě s knihovnou.

Doporučení k organizaci

  • Pokud se Vaše škola rozhodne připojit se ke ČTENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ DĚTEM, ohlaste se e-mailem na adrese seligova@knihovnaspk.cz, sdělte nám jméno a kontakt na osobu, která bude akci ve Vaší škole zajišťovat, a vyžádejte si elektronický vzor pozvánky pro rodiny dětí.

  • Vzor pozvánky je ve formátu .doc., můžete do ní vepsat datum a místo konání Vaší akce a prostřednictvím dětí vyzvat jejich babičky a dědečky ke čtení.

  • Babičky a dědečkové, kteří budou číst, obdrží pamětní list; po odevzdání návratek nám prosím sdělte jejich počty. Připravíme pro Vaši školu nebo knihovnu příslušný počet pamětních listů a dohodneme se s Vámi na způsobu distribuce.

Přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při společném čtení dětem.

Za pořadatele

Mgr. Kamila Šeligová

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p. o.

Tel.: 583 550 423, 727 964 582