Ročníky: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Soutěž


Výsledky soutěže


Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2021 vyhlašují pro děti a mládež:


VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Při cestě vlakem se dají zažít věci! A kam až se dá dojet!

motto:

Jo. Rád jezdím vlakem a rád se koukám z okna. Z těch obrázků je mi tak krásně,
že většinou usnu. Když jsem jel do Prahy, zdál se mi sen.“

Specifikace:

Výtvarná soutěž:

  • libovolná výtvarná technika

  • jedna práce do formátu A3 od každého účastníka

Literární soutěž:

  • poezie – max. 2 básně

  • próza – max. 2 strany A4

Literárně-výtvarná soutěž:

  • komiks – jeden list do formátu A3 libovolnou technikou

Věkové kategorie: 1. mateřská škola – pouze výtvarné práce

2. 1.–5. ročník základních škol

3. 6.–9. ročník ZŠ a nižší gymnázium

4. střední školy (16–20 let)

Příspěvky označte:

jméno a příjmení autora

kategorie, věk

kontaktní adresa (bydliště nebo škola)

e-mail

Výtvarné práce, komiksy a příspěvky do literární soutěže za věkovou kategorii 2 (první až pátý ročník základních škol) doručte osobně nebo poštou na adresu:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1, 787 01 Šumperk

Příspěvky do literární soutěže za věkové kategorie 3 a 4 zašlete elektronicky na adresu

seligova@knihovnaspk.cz

Termín odevzdání prací: do 27.9. 2021

Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězné práce budou vystaveny, autoři budou odměněni věcnými cenami.


Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

28. října 1280/1

787 01 Šumperk

E-mail: seligova@knihovnaspk.cz

Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka MK Šumperk, tel.: 583 550 423, mobil: 727 964 582

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež, tel.: 583 550 431